Teach2Reach

Huiswerkbegeleiding, bijles en (staats)examentraining in Leidschendam-Voorburg

Begeleiding Mondeling

Begeleiding bij het mondelinge gedeelte is in principe individueel, maar bij voldoende aanmelding organiseert Teach2Reach trainingsdagen in groepsverband. De data van deze trainingsdagen zullen tijdig op de site vermeld worden.

Het cijfer van het mondelinge examen telt voor de helft mee in het eindresultaat. Voor een schriftelijk examen is kennis vereist, voor een mondeling examen zijn daarbij ook andere vaardigheden nodig.

Bij de begeleiding naar de mondelinge staatsexamens (college examen) wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten:

Algemene procedure bij de mondelingen

Wat gaat er gebeuren en wat wordt er precies van een kandidaat verwacht?

Voor iedereen geldt dat het afleggen van een examen spanning oproept. Zeker een mondeling examen dat wordt afgenomen door onbekende docenten, de zogenaamde eximinatoren. Het helpt wanneer precies bekend is wat van de kandidaat kan worden verwacht. En net zo als bij een spreekbeurt helpt het wanneer het mondelinge examen wordt geoefend.

Een enkel voorbeeld:

Het uitgangspunt van de examinator is in het algemeen niet om te ontdekken wat de kandidaat niet kan, maar uit te gaan van  wat kan de kandidaat wel kan. Daarom wordt er  in een mondelinge examen vaak de mogelijkheid geboden een keuzeonderwerp aan te dragen. En ook als de vraag “Heb je een voorkeur voor een onderwerp?” door een examinator niet wordt gesteld, is het handig dat een leerling leert om het keuzeonderwerp onder de aandacht te brengen door bijvoorbeeld op te merken: “Wat jammer dat u niet vraagt over…..”

Specifieke eisen per vak.

Alle vakken hebben specifieke eisen waarop ingespeeld kan worden.

Een enkel voorbeeld:

Bij een aantal vakken wordt o.a. een casus besproken. Het beknopt weergeven van een gelezen tekst en het beantwoorden van vragen over die tekst  is voor veel kandidaten best moeilijk, maar kan zeker geoefend worden. Bij de begeleiding naar de mondelingen zal daar dan ook met actuele teksten op geoefend worden.

Profielwerkstuk : Een specifieke eis om het diploma te kunnen behalen is dat het profielwerkstuk  voor havo/vwo of vmbo en de presentatie daarvan met een voldoende resultaat wordt afgesloten.  Wat wordt er precies verwacht? Hoe kan ik aan de eisen voldoen?  Wat is een goede presentatie?